Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Bredbåndsservice

Bredbåndsservice

Den norska delen av det svenska Bredbandsbolaget förvärvades av Hafslund Telekom. Bredbandsnätet med sina 3000 kunder hade tidigare hanterats av det svenska moderbolaget. Hafslund Telekom tog beslutet att låta Labs² och BRIKKS ta kontroll över nätet och dess kunder.

På detta sätt fick Bredbåndsservice full kontroll över alla processerna kring hanterandet av kunder, tjänster och nätverksprovisionering. Mer fokus kunde läggas på kärnområdet, det vill säga byggande av bredbandsnät och försäljning.