Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Trygghetsbolaget

Trygghetsbolaget erbjuder tjänster inom området säkerhet och övervakning över internet.

Via tjänsten Tryggare.net kan man se strömmande video från sina uppsatta övervakningskameror, direkt över webben. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag, exempelvis bostadsbolag som vill skapa en tryggare miljö i parkeringsgarage och andra offentliga lokaler.

Labs² bistår med konsultation och systemlösningar.

 

 

Övervakning på distans via webben