Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

ViaEuropa

ViaEuropa

ViaEuropa är en svensk kommunikationsoperatör som bygger och driftar triple play-nät. Alla nät är öppna och operatörsneutrala, d.v.s. att alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster i näten på lika villkor.

ViaEuropa startade sin verksamhet 2001 i samband med nybyggnationen av en helt ny stadsdel i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Redan från början insåg man vikten av ett heltäckande affärsstödssystem för att kunna hantera driften av nätet effektivt. Under de första åren spenderade man stora summor på att utveckla ett eget system. Kostnaden sköt i höjden och 2004 beslöt man därför att gå över till BRIKKS.

Idag används BRIKKS i alla Via Europas nät runt om i Sverige. Genom BRIKKS har ViaEuropa fått ett komplett affärsstödssystem som effektiviserat verksamheten och möjligtgjort en snabb tillväxt i nya nät.

BRIKKS har:

  • Automatiserat och standardiserat processerna i alla nät vilket har sänkt kostnaderna för driften.
  • Sänkt kostnaden för att aktivera en ny kund till en bråkdel.
  • Ökat kundnöjdheten och snittiden en kund stannar kvar.