Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Kommunikation och nät

BRIKKS Network System (BNS)

För att ge konsumenterna snabb service och god kvalitet krävs effektiv kontroll av den aktiva utrustning som de moderna bredbandsnäten består av. BNS är ett kraftfullt och mycket flexibelt system för att hantera alla former av aktiv utrustning i bredbandsnät. Detta innebär att en kundanslutning kan ändras från passivt till aktivt läge av BNS så att en konsument kan få en tjänst levererad bara några sekunder efter en beställning.

BNS är en viktig del för att helt kunna automatisera aktivering och avaktivering av bredbandstjänster. BNS är helt neutral i förhållande till leverantörer av aktiv utrustning. Det har ingen betydelse om operatören använder exempelvis Alcatel eller Ericsson. Tack vare detta kan en operatörskund till Labs² bygga automatiserade processer i BNS som inkluderar aktiv utrustning från flera olika leverantörer.

 

BRIKKS komponenter

 Översikt över BRIKKS fem olika subsystem