Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Portal för administration

BRIKKS Administraton Portal (BAP)

Ett affärsstödsystem hanterar känsliga personuppgifter samt mycket stora ekonomiska värden. Av den anledningen är säkerhet och systemstöd för tilldelning av rättigheter och uppföljning av vad olika administrativa användare av systemet har utfört för åtgärder av avgörande betydelse.

Genom BAP har BRIKKS en mycket välutvecklad kapacitet för att hantera användarrättigheter. Detta möjliggör för Labs² operatörskunder att skapa unika inloggningar för varje användare av systemet och till dessa koppla rättigheter.

Ett annat område som BAP hanterar är när personal från flera olika bolag skall hantera tjänster som är riktade till samma grupp av konsumenter. Efterfrågan på denna typ av funktioner har ökat kraftigt i samband med att ”Triple play” blev etablerat på marknaden. Eftersom tillgången till information och funktionalitet skiftar i samband med de beslut som konsumenterna tar så har BRIKKS stora fördelar genom samverkan mellan BCP och BAP.

 

BRIKKS komponenter

 Översikt över BRIKKS fem olika subsystem