Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

Vi ser framtiden och gör något konkret av möjligheterna

Labs² erbjuder en komplett lösning som täcker alla delar av värdekedjan - från aktiv utrustning till administrativa gränssnitt för stadsnätet, tjänsteleverantörerna samt en attraktiv marknadsplats för kunderna inklusive självprovisionering och samlingsfaktura.

Labs² har redan idag kunder som bedriver hela sin affärsverksamhet med endast BRIKKS som affärsstödsystem.