Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

2009-2006

2009

Som ett ytterligare steg i Labs² renodling av verksamheten överlät bolaget i början av andra kvartalet sin nät- och driftverksamhet till ViaEuropa. Labs² är efter överlåtelsen det renodlade mjukvaruföretag som man strävat efter att bli de sista åren. 

2008

Under 2008 fortsatte Labs² sin strategiska satsning med att bygga upp ett internationellt försäljningssamarbete. Baserat på BRIKKS och referensanläggningen i Lund (GiL) etablerade Labs² ett nära marknadssamarbete med världens i särklass största leverantör av avancerad nätverksutrustning. Genom säljsamarbetet presenterades BRIKKS i ett antal skarpa kundcase i bland annat Sydamerika, Östeuropa och några fall i Mellanöstern.

2007

I mars 2007 tecknade Labs² ett tilläggsavtal med SkyCom som innebar att SkyCom övertog all operatörsverksamhet. Avtalet med SkyCom innebar förbättrade möjligheter för Labs² att arbeta med alla övriga aktörer på marknaden.

2006

I syfte att fokusera på kärnverksamheten BRIKKS avyttrades i mars 2006 operatörsverksamheterna Bredband², Digisip och Via Europa till riskkapitalbolaget E-business. Affären innebar att varumärken med kundavtal såldes tillsammans med ett av Labs² dotterbolag. I januari 2007 sålde E-business Bredband², ABC bredband och Digisip till Sky-Com, som övertog avtalsrelationerna från Labs².

Under 2006 befästes BRIKKS position som det ledande affärsstödsystemet för att leverera multipla tjänster i öppna nät i Sverige. BRIKKS fanns vid 2006 års slut levererat i över 50 nät jämfört med cirka 20 vid årets början. Under 2006 lanserades även tjänsten RELAKKS.