Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

Ledningsgrupp

Jonas Birgersson

Född 1971. Styrelseledamot och Verkställande direktör i Labs². Birgersson har tidigare grundat såväl Framtidsfabriken där han var verkställande direktör som Svenska Bredbandsbolaget där han agerade Styrelseordförande. Birgersson innehar även styrelseuppdrag i Dawn Investment AB.

 

Øyvind Sandaa

Verkställande direktör Labs² i Norge. 15 års telecomerfarenhet Sambandsofficer i norska armén (1983-1997), Projektledare infrastruktur/ i ElTele 1997-2000, ansvarig Customer Care and Billing på Formus Communication 2000-2001, CTO på Portit AS 2001-2005. Anställd sedan oktober 2003. Øyvind Sandaa är tf COO under 2010.