Labs² tecknar avtal med Jämtkraft om att leverera funktionen "öppet bredbandsnät" baserat på BRIKKS.
Pressmeddelande
Torsdag, 30 Mars 2006

Labs² tecknar avtal med Jämtkraft om leverans av funktion öppet bredbandsnät på BRIKKS-systemet. BRIKKS i kombination med det regionala bredbandsnätet innebär att de boende i anslutna fastigheter erhåller valfrihet och själva sätter samman sin egen mix av bredbandstjänster.

"Vi ser mycket positivt på denna affär som innebär ett klart genombrott för BRIKKS i norra Sverige. Via det regionala nätsamarbetet Norrsken kan ett insteg i Jämtland ge oss betydligt större räckvidd än idag. Jämtkraft har byggt ett framtidssäkert nät som vi nu tillsammans skall fylla med attraktiva tjänster för slutkundernas bästa", säger Jonas Birgersson VD på Labs²".

"Genom detta samarbete som nu inleds med Labs² kommer BRIKKS och ett antal nya tjänster att bli tillgängliga i vår region. Erfarenheten från resten av Sverige visar att öppna nät leder till bättre och billigare tjänster för kunderna. Förutom att kunna erbjuda fastighetsägare och boende en tydlig marknadsplats som är öppen för alla på lika villkor så kommer det även att öppnas möjligheter för lokala aktörer att erbjuda sina tjänster över hela Skandinavien", säger Melcher Falkenberg VD på Jämtkraft Telecom.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson på 070-515 27 62 eller
Melcher Falkenberg 063-14 90 25.