Labs² får nya uppdrag från ViaEuropa för att integrera ytterligare operatörer och tjänster i BRIKKS.
Pressmeddelande
Torsdag, 13 Juli 2006

Labs²:s kund ViaEuropa har tecknat ett flertal avtal med större fastighetsägare om att agera KO för att driva en öppen och neutral marknadsplats baserad på BRIKKS.

Nu inleds fas 2 med integration av nya Internet- och telefonileverantörer samt ett antal mediatjänster.

Samtidigt meddelas att Hammarbysjöstad kommer att bli det första ViaEuropa nätet som skall kunna erbjuda leverans av IPTV till alla redan anslutna hushåll under hösten.

Den första namngivna nya operatören är Net@once från Växjö.

"Det är ett logiskt steg att det kraftigt ökade antalet hushåll som ViaEuropa nu kan erbjuda också attraherar många nya tjänstleverantörer. Detta lovar gott för slutkunder som får mera att välja på till lägre priser,", säger Jonas Birgersson, VD Labs².

För mer information:

Kontaktperson: Jonas Birgersson, +46 70 515 27 62