RELAKKS beställer utökad funktionalitet
Pressmeddelande
Tisdag, 21 Augusti 2007

Världens ledande anonymitetstjänst RELAKKS har idag beställt ytterligare funktioner av Labs².

"Vårt uppdrag är att ta fram en ännu snabbare VPNuppkoppling, då RELAKKS har haft god kundtillströmning, samt att utreda möjligheterna till placering av driftanläggningar i Nordamerika och Asien", säger Jonas Birgersson.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.