Labs² har fått uppdrag av LaNet i Landskrona avseende pilotinstallation av BRIKKS för stadsnät.
Pressmeddelande
Söndag, 27 Juni 2010
Labs² har fått uppdrag av LaNet i Landskrona avseende pilotinstallation av BRIKKS för stadsnät. Slutgiltigt avtal skall undertecknas av parterna senast under tredje kvartalet 2010. Intäktspotentialen för Labs² bedöms till ca
250 000 SEK för pilotfasen.
 
Labs²s skall leverera en BRIKKS-baserad BSS/OSS-lösning för hantera öppennät på stadsnivå(s.k. Open Service Exchange Operator – OSEO) till LaNet. Om slutgiltigt avtal undertecknas innebär detta en intäktspotential på ca 250 000 SEK för Labs²  under pilotfasen som kommer löpa tre månader från leverans av systemet.

”Glädjande att få välkomna LaNet in i BRIKKS-familjen, Landskrona är ett av Sverige äldsta stadsnät och har även under senare år tagit en ledande roll för stöd av utvecklingen kring nya innovativa tjänster som t.ex. ”Open Choice TV” men även varit drivande kring frågan om nya samarbetsformer”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

”Vi ser fram emot att få tillgång till marknadens ledande BSS/OSS-system för stadsnät i Landskrona. Detta är ett pilotprojekt, men med en fullt ut implementerad BRIKKS-plattform hoppas vi tillsammans med alla våra tjänstepartners att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för att erbjuda ledande bredbandstjänster via en neutral marknadsplats. BRIKKS är också idealiskt då det förenklar framtida samarbete mellan skånska, svenska och internationella nätägare, med effektivisering och därmed också billigare tjänster för slutkund som resultat”, säger Daniel Boksjö stadsnätschef på LaNet.    


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62

Daniel Boksjö
Stadsnätschef LaNet
Tel: +46 709470 790