Labs² har fått en beställning av Wexnet i Växjö avseende installation av BRIKKS för stadsnät.
Pressmeddelande
Torsdag, 25 November 2010
Labs² har fått en beställning av Wexnet i Växjö avseende installation av BRIKKS för stadsnät. Slutgiltigt avtal skall undertecknas av parterna senast under första kvartalet 2011. Intäktspotentialen för Labs² bedöms till ca 2.5 MSEK för avtalsperioden.
 
Labs² skall leverera en BRIKKS-baserad BSS/OSS-lösning för att hantera öppetnät på stadsnivå(s.k. Open Service Exchange Operator – OSEO) till Wexnet. Beställningen innebär en intäktspotential på ca 2,5 MSEK för Labs² under avtalsperioden (initialt 36 månader). Effekten av beställningen rent ekonomiskt kommer att märkas marginellt under första kvartalet men mera tydligt under andra kvartalet och därefter beräknas en relativt stabil intäktsnivå.   

”Glädjande att få välkomna Wexnet in i BRIKKS-familjen. Wexnet är ett ledande stadsnät i sin region och det finns få nät som uppnått samma framgångar även om vi tittar på nationell nivå”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

”Vi ser fram emot att möte framtiden med ett av världens bästa nät i ryggen och med den uppgradering som BRIKKS är en del av kommer våra användare att kunna erbjudas hastigheter upp till 1000 Mbps. En fullt implementerad BRIKKS-plattform bedömer vi på Wexnet kommer ökar förutsättningarna för att tillsammans med alla våra tjänstepartners att kunna skapa ännu bättre bredbandstjänster via en neutral marknadsplats. BRIKKS är också idealiskt då det förenklar framtida samarbete mellan regionala och nationella nätägare. Rent konkret kommer Wexnet under 2011 att baserat på den nya plattformen kunna erbjuda upp till 1000 Mbps men även tjänster som 200, 300 och 500 Mbps”, säger Per Bengtsson, Affärsområdeschef på Wexnet.    


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62

Per Bengtsson
Affärsområdeschef Wexnet
Tel: +46 470 775 165Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.
 
Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars
aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler
som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat
till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. För mera information besök: http://www.labs2.com

Wexnet är en del av Växjö Energi

För mera information se; www.wexnet.se