Emissionen övertecknad
Pressmeddelande
Fredag, 29 Augusti 2014

Företrädesemissionen övertecknad, teckningen uppgick till 114%.