Labs² skriver avtal med Kraftringen Service och levererar tjänster i Lunds Energis Öppna Stadsnät
Pressmeddelande
Måndag, 23 Januari 2006

Kraftringen Service driver och marknadsför ett väl utbyggt fibernät i Lund och Lomma under namnet Lunds Energi Öppet Stadsnät. Affären innebär att Labs² via bredbandsoperatören Bredband2 levererar BRIKKS och Internettjänster till det öppna stadsnätet i Lund som nu ansluter 5700 studenthushåll.

Labs² kommer också via dotterbolaget Digisip att sälja bredbandstelefoni (IP-telefoni) till både egna och andra bredbandsanslutna kunder i Lund. Labs² förstärker i och med detta räckvidden för sina tjänster och når ytterligare slutanvändare.

"Lunds Energis optofibernät är ett mycket intressant stadsnät. Genom stor utbredning inom bland annat studentbostäder så kan vi via Lunds Energis Öppna Stadsnät nå tusentals avancerade bredbandsanvändare" säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"Kraftringen Service välkomnar en ny tjänsteleverantör i det öppna stadsnätet. Förutom den konkurrens som uppstår, kommer utbudet av tjänster att öka i form av bredbandstelefoni och flera Internettjänster .",säger Håkan Johannesson, VD för Kraftringen Service AB.

För mera information, ring Jonas Birgersson, Labs², på 070-515 27 62 eller Håkan Johannesson, VD Kraftringen Service AB, på 046-16 31 01.


Kraftringen Service AB är ett bolag inom Lunds Energikoncernen AB (publ). Koncernen ägs till 82,4% av Lunds kommun, 12,0% av Eslövs kommun, 3,5% av Hörby kommun samt 2,1% av Lomma kommun. Kraftringen Service bildades den 1 januari 2005 och är ett resultat av att flera av koncernens entreprenadverksamheter har slagits ihop till ett gemensamt servicebolag. Företaget har kontor i Lund, Ljungbyhed, Eslöv och Torsås. Läs mer på www.kraftringen-service.se.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen IP-telefoniverksamhet, egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.