Verigo Norge AS väljer BRIKKS som systemlösning för sin utveckling av digitala tjänster till fastighetsföretagens och energibolagens slutkunder. Ordervärdet är initialt 2,3 MSEK.
Pressmeddelande
Måndag, 6 Mars 2006

"Labs² tror att Verigo har goda förutsättningar att kunna bli en stark partner till merparten av Norges alla energi- och fastighetsbolag. Med BRIKKS kommer Verigo att kunna ge service för både mättning och debitering av enstaka hushålls energiförbrukning, samt även för multipla tjänster (Internet, IP-TFN, IPTV, VoD)", säger Jonas Birgersson VD på Labs².

"Labs² ger oss genom sitt deltagande tillgång till Europas ledande kunskap om operation och utveckling av avancerade bredbandstjänster, så självklart välkomnar vi denna kunniga industriella part. Tillsammans med våra framtida kunder kan vi göra mycket för nordisk utveckling av nyttiga och lönsamma tjänster över bredband", säger Dag Dvergsten, Ordförande på Verigo.

För mera information:

Jonas Birgersson 070 515 27 62
Dag Dvergsten +47 90 89 24 40