Ändrat datum för Labs²:s delårsrapport för perioden januari-mars 2006
Pressmeddelande
Torsdag, 18 Maj 2006

Labs² har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars 2006. Rapporten kommer att offentliggöras på måndagen den 22 maj istället för den 29 maj.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson, VD Labs², 070 - 515 27 62