Labs² tecknar avtal med RELAKKS om att skapa en integritetstjänst för bredband
Pressmeddelande
Tisdag, 4 Juli 2006

Labs² utvecklar en tjänst som ger användarna ett fullgott integritetsskydd. Tjänsten skyddar användarens identitet och kommunikation mot obehörig granskning.

"Över tid har vi från våra uppdragsgivare märkt ett ökat intresse för olika former av trygghetsskapande tjänster. Genom att aktivt möta ett av slutanvändarna upplevt problem kring bristande respekt för den personliga sfären på Internet, kan vi med denna tjänst bidra till en fortsatt framgångsrik bredbandsutveckling", säger Jonas Birgersson, VD Labs².

"Eftersom RELAKKS har beslutat sig för att erbjuda tjänsten kostnadsfritt fram till valet kan alla intresserade själva bilda sig en egen uppfattning om lämplig nivå på sitt integritetsskydd", säger Jonas Birgersson.

För mer information och intresseanmälan: www.relakks.com

Kontaktperson: Jonas Birgersson, 070-515 27 62, för ytterligare information eller personligt möte i Visby under Almedalsveckan