Labs² erhåller order på drifttjänster för Nordens största VoD-tjänst, SF-Anytime. Ordervärdet beräknas till 2 MSEK
Pressmeddelande
Onsdag, 6 December 2006

Labs² har idag erhållit en order av Bonnier Entertainment Bredband AB på helhetslösning för teknisk drift av deras video-on-demand-tjänst ("VoD") för Skandinavien.

"Då Labs² sedan många år är partner med Bonnier kring utvecklingen av deras plattform baserad på BRIKKS Media System så är det mycket hedrande att vi nu även kan ta över driftansvaret och därmed bli en helhetsleverantör" säger Jonas Birgersson, VD Labs² Group.

Kontaktperson:

Jonas Birgersson +46 070 515 27 62