Labs² tar nästa steg i renodlingen som mjukvaruföretag
Pressmeddelande
Måndag, 26 Mars 2007

Labs² kommer att fortsätta öka fokuseringen på BRIKKS. Efter våra inledande erfarenheter på den skandinaviska marknaden inleds nu en period med både ytterligare mjukvaruutveckling och uppbyggnad av partnerförsäljning.

Labs² har som ett led i denna utveckling idag tecknat ett tilläggsavtal med SkyCom som innebär att SkyCom kommer att ta ett större finansiellt ansvar för sin produktion av bredbandstjänster än tidigare.

”SkyCom har tydliga önskemål om att kunna hantera en mycket kraftig tillväxt, det är därför viktigt för oss på Labs² att vara lika tydliga med vad som är vår huvud-sakliga affär, nämligen att utveckla vårt mjukvarusystem BRIKKS och via partners sälja detta på så många marknader som det finns intresserade köpare på. Dagens affär sammanfogar båda dessa intressen på ett produktivt sätt”, säger Jonas Birgersson.

Avtalet innebär att SkyCom på sikt kommer att erbjudas möjligheten att överta ett antal avtal och andra tillgångar som idag hanteras av Labs² för att säkra sin tillväxt. Avtalet innebär även förbättrade möjligheter för Labs² att neutralt arbete med alla övriga aktörer på marknaden.

SkyCom kommer även fortsättningsvis vara en viktig kund till Labs² och god kravställare av BRIKKS enligt tidigare uppgörelse.

SkyCom har även meddelat att man kommer bistå eventuella initiativ att vid behov öka Labs²:s finansiella styrka inför en mera internationella satsning på BRIKKS.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62