Klargörande
Pressmeddelande
Onsdag, 25 April 2007

Inför årsstämman har ett antal mindre förtydliganden efterfrågats av våra revisorer och vår Certified Advisor. Även ledningens egen granskning har resulterat i en mindre uppdatering.

Förtydligande kring anläggningar och agentur (påpekat av KPMG). I pressmeddelandet 2006-10-09 talar Labs² om kontor. Detta skall inte tolkas som att Labs² har upprättat anläggningar utan snarare skrivit avtal med lokala säljagenter, som (via sina kontor) driver försäljningen åt Labs².

Förtydligande kring tilläggsavtal med SkyCom (SC)(påpekat av Öhman). I pressmeddelandet 2007-03-26 meddelar Labs² ytterligare fokus på utveckling av mjukvara för bredbandstjänster. Detta förtydligas till att Labs² upphör med all operatörsverksamhet (övertas av SC, inkl att ett antal anställda erbjuds ny anställning i SC). Fördelarna för Labs² innebär en helt neutral ställning i marknaden (SC blir en viktig kund, men även andra operatörer skall kunna bli kunder på lika villkor). Vad detta innebär i ordervärde kan inte kommuniceras för närvarande då tolkningen av avtalet mellan Labs² och SC ännu pågår.

Uppdatering kring verksamheten i Space Media Network, Svenska rymdbolaget har sålt sin ägarandel och ledningen i Labs²kommer att uppmana styrelsen i Labs² att göra det samma (för samma summa som ägarandel förvärvades, under 500 SEK).

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62