Labs² deltar i vinnande konsortiet för omfattande satsning på FTTH / FTTB i Holland
Pressmeddelande
Tisdag, 13 November 2007

Labs² har som underleverantör av BRIKKS-systemet till ViaEuropa deltagit i en upphandling om BSS/OSS system för ett omfattande nät i Holland. Upphandlingen täcker en möjlig utbyggnad av ett nationellt sammanhållet FTTH/FTTB nät som efter 10 år kan komma att innefatta upp till en miljon anslutna lägenheter. Det redan påbörjade ”öppna nät”-projektet i Amsterdam kan införlivas i det upphandlade projektet. Inget bindande avtal om leverans finns ännu på plats. Vidare förhandlingar kommer att ske.

”Att vi redan nu bjuds in att delta i denna typ av stora systemaffärer lovar gott för framtiden. Tre konsortier med nätverksföretag i världsklass har satt samman omfattande partnerskap för att kunna erbjuda helhetslösningar. Genom ViaEuropa har BRIKKS kunnat delta i två av de tre konsortierna vilket stärker oss i tron på att indirekt försäljning är rätt väg framåt. Att flera stora internationella bolag utvärderar BRIKKS och vill samarbeta är glädjande, men samtidigt skall vi se på detta på ett nyktert sätt. Mycket kan ännu hända innan avtal undertecknas. Men visst är det roligt att vara med i det vinnande konsortiet och det är ju ett steg på vägen fram till ett bindande avtal” säger Jonas Birgersson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62