Utfall företrädesemission Labs²
Pressmeddelande
Torsdag, 13 December 2007

Efter teckningstidens utgång i Labs² Group AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om totalt cirka 53 miljoner kronor före emissionskostnader, visar sammanräkningen att 77.774.473 aktier, motsvarande cirka 23,6 procent av de totalt 329.865.714 aktier som emissionen omfattar, har tecknats och betalts i emissionen, samt att 1.577.912 aktier har anmälts för teckning utan stöd av företrädesrätt.

Som beskrivs i emissionsprospektet har återstående del av emissionsvolymen säkrats genom emissionsgarantier utställda av ett garantkonsortium bestående av externa investerare.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.