Offentliggörande av informationsmemorandum avseende företrädesemission i Labs² Group AB.
Pressmeddelande
Onsdag, 9 Juni 2010

Under perioden 9 juni till 23 juni 2010 genomför Labs² en företrädesemission där aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juni 2010 innehade tre (3) registrerade aktier ges rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget. Teckningskursen är fastställd till SEK 0,01 och emissionsvolymen uppgår till brutto MSEK 9.5.


Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.


Handel i teckningsrätter sker under perioden från den 9 juni till den 18 juni 2010.


Informationsmemorandum finns från och med idag den 9 juni 2010 tillgängligt via företagets hemsida; www.labs2.com.


Direktlänk till Informationsmemorandum