Nyemission i Labs² Group AB (publ)
Nyheter
Fredag, 11 Juni 2010

Under perioden 9 juni till 23 juni 2010 genomför Labs² en företrädesemission där aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juni 2010 innehade tre (3) registrerade aktier ges rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget. Teckningskursen är fastställd till SEK 0,01 och emissionsvolymen uppgår till brutto MSEK 9.5.

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Handel i teckningsrätter sker under perioden från den 9 juni till den 18 juni 2010.

Informationsmemorandum

Anmälningssedel utan företräde

Jonas Birgersson beskriver marknadsläget i videopresentation.