Utfall företrädesemission i Labs² Group AB
Pressmeddelande
Torsdag, 1 Juli 2010
Efter teckningstidens utgång i Labs² Groups AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om totalt cirka 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader, visar sammanräkningen att 408 912 624 aktier motsvarande ca 43% av de totalt 953 793 821 aktier som emissionen omfattar, har tecknats och betalts i emissionen, samt att 105 406 289 aktier har anmälts utan stöd av företrädesrätt.
 
Som beskrivs i informationsmemorandum har återstoden av emissionsvolymen säkrats genom emissionsgarantier utställda av ett garantikonsortium bestående av externa investerare.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: + 46 708 482 540