Labs² Group AB begär bevismaterial från Bredband2 via editionsföreläggande och planerar för processbolag.
Pressmeddelande
Torsdag, 23 September 2010
Då Bredband2 har vägrat lämna ut nyckelhandlingar i den pågående skiljenämndsprocessen har Labs² tvingats att via editionsföreläggande hos tingsrätten begära ut de relevanta handlingarna.

Detta förfarande kommer att försena slutgiltigt utfall. Ny tidpunkt på förväntat utfall i skiljenämndsprocessen är under slutet på kvartal-1 2011.

Labs² har fortsatt samma positiva grundsyn på förväntat utfall i skiljenämnds- och tingsrättsprocessen.

Labs² planerar även att skapa ett processbolag för att hantera den del av processen som drivs i tingsrätten. Labs² överväger även att bjuda in externa ägare till detta bolag.