Labs² erhåller beställning från ViaEropa på integration mot datacenterlösning (UCS)
Pressmeddelande
Onsdag, 15 Juni 2011

Labs² erhåller beställning från ViaEuropa på integration av BRIKKS till datorcenterlösning Unified Computing System (USC) från Cisco. Ordervärdet uppskattas till ca en kvarts miljon kr.

”Glädjande med en order som ger BRIKKS en verkligt strategisk plattform att integrera mot. USC från Cisco gör BRIKKS skalbart för i princip hur stora installationer som helst och är den typen av system som krävs för att kunna hantera affärskritiska applikationer för nationella bredbands- och telekomprojekt”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²

Tel: +46 705 15 27 62


Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars
aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler
som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat
till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. För mera information besök: http://www.labs2.com


 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.