Labs² Group AB ansöker om avnotering
Pressmeddelande
Måndag, 21 November 2011

Labs² Group AB ansöker om avnotering och meddelar att dotter-bolaget Labs2 i Lund AB troligen kommer lämna in en konkursansökan senare i veckan.

Labs² Group AB ansöker om avnotering från First North och meddelar samtidigt att ett av dotterbolagen (Labs2 i Lund AB) troligen kommer att lämna in en konkursansökan senare i veckan (eventuellt så kan en rekonstruktion bli ett alternativ).

”Det är naturligtvis tråkigt att behöva lämna First North samt stänga dotterbolaget som innehåller vår utvecklingsenhet, anledningen till detta är; följdverkningarna av konflikten med Bredband2, att våra europeiska affärer inte kan bära en så omfattande utvecklingsenhet samt att de stora internationella affärerna ännu inte har hänt. Dock så innebär denna åtgärd ett antal fördelar samtidigt som de negativa effekterna är relativt begränsade.

Den största fördelen är att att Labs² Group AB bör uppnå ett positivt kassaflöde redan under första kvartalet nästa år.

Rörande utvecklingskapacitet och säljkapacitet så är det min bedömning att Labs² Group AB kommer att ha tillgång till stor del av den kapacitet som finns idag (ca 67 % utveckling och ca 80 % på sälj) detta organiseras genom partners. Förutom väsentligt förbättrad flexibilitet så skapar det även betydligt lägre lägsta kostnad. Detta gör det även relativt enkelt att kunna utöka kapaciteten när så krävs.

Leverans till existerande kunder kommer inte att påverkas (annat än att beställd nyutveckling kan inledningsvis ta något längre tid för leverans).

För ägarna så innebär detta att möjligheten till handel minskas men samtidigt så anser jag att fördelen med att Labs² Group AB kan snabbt uppnå ett positivt kassaflöde överväger. Sammanfattningsvis har Labs² Group AB en mycket stark produkt, nöjda kunder och agerar på en marknad som i alla fall jag tror står inför stark tillväxt”, säger Jonas Birgersson, VD Labs² Group AB

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.