Extra bolagsstämman beslut
Pressmeddelande
Fredag, 29 November 2013

Den extra bolagstämman fattade följande beslut (enligt förslag i kallelse).

 

 


 

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen (punkt 7)

Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor".

Beslutet enligt denna villkoras av att beslut fattas enligt punkt 8 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust (Punkt 8)

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 7 153 454,245 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 4 768 968 kronor. Minskningen sker för täckande av förlust användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier.

Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 ovan.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

 

 


 

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.