Kommuniké från extra bolagsstämma
Pressmeddelande
Onsdag, 7 Maj 2014

Kommuniké från extra bolagsstämma i
Labs² Group AB (publ) den 25 april 2014

Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 25 april 2014 beslutade stämman enligt följande:

Styrelse m m
Stämman beslutade att frågan om val av ny styrelsen skall bordläggas till kommande ordinare bolagsstämma.

Särskild granskare
Stämman beslutades att särskild granskare ej skall utses dock noterades att förslaget om särskild granskare biträds av en aktieägare (Tranferator AB) med mera än 10% av aktierna i Labs² Group AB.

 

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.