Företrädesemission VD-brev
Pressmeddelande
Måndag, 4 Augusti 2014

Lund den 31 juli 2014

Bäste Aktieägare,

Labs2 är ett företag som har utvecklat ett omfattande mjukvarusystem med syftet att underlätta för våra kunder att skapa lönsamma bredbandstjänster. Vårt egenutvecklade affärsstödsystem BRIKKS är en skalbar helhetslösning för avancerade och automatiserade bredbandstjänster och gör det möjligt för våra kunder att öka sin konkurrenskraft på den framtida bredbandsmarknaden.


Sverige var bland de första länderna i världen att bygga fiberbaserade nät och ligger fortfarande i framkant. Den svenska unika bredbandsutbyggnaden har givit Labs2 omfattande erfarenhet av vad som krävs för att lönsamt bygga framtidens fibernät. Det byggs stora projekt runt om i världen med ny infrastruktur helt anpassad till Internet och bredband. Enligt FTTH Council Europe kommer 46,6 miljoner hem i Europa vara fiberanslutna i slutet av 2018. Fram t.o.m. 2013 bedöms antalet fiberanslutna hem i Europa inklusive Ryssland och Turkiet uppgå till 30,1 miljoner.


Vår internationella genombrottsorder är undertecknad och de första användarna är aktiva i BRIKKS. Ett konsortium, där bland annat ViaEuropa AB samt Cisco (teknikleverantör) ingår har vunnit rätten att bygga och äga det nationella ”öppna gigabitnätet” i Israel. Målet är att 67 % av alla hushåll i landet skall vara utbyggda till år 2020. Endast 50 000 aktiva användare krävs för att ge Labs2 ett positivt kassaflöde, avtalet löper över 30 år. Läs mera på http://www.reuters.com/article/2013/06/16/israel-fibreoptics-idUSL5N0ES0KG20130616.


Den kraftiga internationella utbyggnaden vi står inför innebär stora möjligheter för Labs2. Vårt affärsstödsystem BRIKKS är idag färdigt för leverans på bred front. Funktionerna är beprövade och vi har flera internationella referensprojekt som innebär att vi kan gå vidare till allt större projekt med stor tillförsikt. BRIKKS är en komplett lösning som innehåller bredbandserfarenheter från den avancerade svenska marknaden under det senaste decenniet.


Pågående företrädesemission är en viktig faktor för att skapa tillräckligt med kapital för att fortsätta driva verksamheten och inte riskera den stora potential som vi bedömer att ingångna internationella avtal innebär för BRIKKS och Labs2. Vi hoppas att Du som aktieägare vill stödja oss även i fortsättningen.
Ni som på avstämningsdagen den 31 juli var aktieägare i Labs2 Group AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För mer information om teckning och betalning hänvisas till avsnitt Villkor och anvisningar i Informationsmemorandum, som hålls tillgängligt på www.labs2.com.


Informationsmemorandum, Anmälningssedel utan företrädesrätt och övriga dokument rörande företagets verksamhet och finansiella utveckling kan laddas ner från www.labs2.com.


Med vänliga hälsningar,

Jonas Birgersson, verkställande direktör.

 

VD-brev som pfd

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.